מדטכניקה
banner

קשרי משקיעים

גב' לילך מני - סמנכ"לית כספים מדטכניקה בע"מ
רח' התנופה 7, איזור תעשיה קרית אריה, פתח תקווה 49002
טלפון: 03-938-5515

דוא"ל: lilach@medtechnica.co.il

מר משה כהן - מבקר פנים
משרד חייקין כהן רובין ושות'
טלפון: 03-6489858.

 

title title